Chính sách bảo mật thông tin

bcigroup.vn

Chính sách bảo mật thông tin

Bản “Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng” (Sau đây gọi tắt là “Chính Sách Bảo Mật Thông Tin” hoặc “Chính Sách”) này được áp dụng trên website của Công ty TNHH Business Connections International (“BCI”) có địa chỉ http://bcigroup.org/ (“bcigroup.org”) quy định về cam kết bảo mật của BCI với người truy cập và sử dụng website http://bcigroup.org (Sau đây gọi chung là “Khách Hàng”). Khách Hàng nên đọc toàn bộ bản Chính Sách Bảo Mật Thông Tin dưới đây để hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình cũng như của BCI trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng.

 CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1.    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân Khách Hàng

        Các thông tin cá nhân Khách Hàng được thu thập thông qua bcigroup.org nhằm mục đích:

·      Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trên website của BCI;

·      Liên hệ, hỗ trợ, giải quyết thắc mắc của Khách Hàng (nếu có);

·      Cải tiến, nâng cấp nội dung và giao diện website cũng như chất lượng dịch vụ của BCI dựa trên các phản hồi của Khách Hàng trong quá trình sử dụng;

        BCI thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng khi sử dụng các dịch vụ trên bcigroup.org bao gồm: Họ và tên; Địa chỉ email; Số điện thoại liên lạc; Địa chỉ (vị trí); Quốc tịch; Tuổi.

        Mọi thông tin Khách Hàng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. BCI không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc thông tin Khách Hàng cung cấp là sai lệch hoặc giả mạo.

 

2.    Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

·      BCI thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng với mục đích phù hợp và tuân thủ nội dung của Chính Sách bảo mật này.

·      Theo đó, BCI có thể sử dụng thông tin do Khách Hàng cung cấp để: Liên hệ trực tiếp với Khách Hàng dưới các hình thức như: gọi điện, gửi email thông báo, cung cấp thông tin về dịch vụ … thông qua email hoặc số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp.

 

3.    Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ bị hủy bỏ ngay khi mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân đã được đáp ứng.

 

4.    Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

·      Các công ty liên kết của BCI.

·      BCI (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Khách Hàng với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ.

·      Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp BCI được yêu cầu cung cấp thông tin của Khách Hàng.

·      Nhân viên của BCI sử dụng thông tin để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

 

5.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đơn vị chủ quản của BCI với thông tin bên dưới chịu trách nhiệm thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Tên công ty: CÔNG TY TNHH BUSINESS CONNECTIONS INTERNATIONAL

Địa chỉ: 87-89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MSDN: 0313289421 cấp ngày 04/06/2015 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện: NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG

Điện thoại: 0903097279 - 02871077979   Email: info@bcigroup.org

 

6.    Phương thức tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của khách hàng

·      Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của khách hàng, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng bằng cách gọi điện thoại đến số máy 0903097279 – 02871077979 nhân viên của BCI sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cho Khách hàng.

·      Trường hợp bất kỳ Khách Hàng nào phát hiện việc một ai đó đã giả mạo mình để cung cấp thông tin cá nhân cho BCI, Khách Hàng này có thể liên hệ trực tiếp với BCI để báo cáo và yêu cầu hủy bỏ. Trong phạm vi quyền hạn của mình BCI sẽ nỗ lực để xác minh và giải quyết kịp thời đúng quy định để ngăn chặn hành vi vi phạm.

 

7.    Khuyến cáo với Khách Hàng

·      Không một biện pháp hay công nghệ bảo mật nào là tuyệt đối. Vì vậy thông tin chỉ có thể được bảo mật bởi nỗ lực của tất cả các bên liên quan.

·      BCI không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát (nếu có) do việc Khách Hàng không tuân thủ quy định của BCI và/hoặc trường hợp các hành vi thông tin cá nhân bị tiết lộ không do lỗi của BCI.

·      Chính Sách bảo mật này chỉ áp dụng tại website của BCI và không điều chỉnh hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có link tại website này. BCI khuyến cáo Khách Hàng cần đọc kỹ Chính Sách về bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. BCI không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web hoặc hành vi thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng từ bên thứ ba.

·      Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các điều khoản của Chính Sách bảo mật này, BCI đề nghị Khách Hàng không nên gửi thông tin cá nhân cho BCI.

 

8.    Điều khoản áp dụng

·      Bản Chính Sách Bảo Mật được công bố trên bcigroup.org , trường hợp được chỉnh sửa, bổ sung sẽ được chúng tôi thông báo ngay trên website này.

·      Khách Hàng đồng ý rằng, khi tiếp tục sử dụng website của BCI là Khách Hàng đã thừa nhận, đồng ý và cam kết tuân thủ Chính Sách này cũng như các nội dung chỉnh sửa sau đó.

X
Gửi tin nhắn