Trường Đại học Rogers State University (RSU)

bcigroup.vn

Dịch vụ

Đại học Rogers State University (RSU) hiện đang cấp bằng cử nhân trong 17 chuyên ngành và bằng cử nhân liên kết trong 13 chuyên ngành. Với việc hợp tác với Đại học Cameron, RSU cũng đào tạo chương trình giáo dục tiểu học “2+2” mà sinh viên có thể lấy được bằng cử nhân liên kết về giáo dục tiểu học tử RSU và chuyển đổi sang 2 năm cuối học tại Đại học Cameron với tất cả các môn học trong khuôn viên RSU ở thành phố Claremore. Ba bằng cử nhân chuyên ngành Công nghệ Ứng dụng, Công nghệ Thông tin trong Kinh doanh, và Nghệ thuật theo trường phái tự do; và bốn bằng cử nhân liên kết đang được giảng dạy trực tuyến. Năm 2013, RSU được cấp phép đào tạo chương trình sau đại học tên là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh bắt đầu giảng dạy vào mùa thu năm 2014.

Đại học Rogers State mở cửa suốt năm phục vụ nhu cầu học tập của vùng Đông Bắc Oklahoma và thành phố thủ phủ bang – Tulsa. 

Đại học RSU được công nhận:

- Có chương trình học chất lượng cao

- Có không khí học tập được quan tâm đúng mức

- Có thêm lựa chọn học tập từ xa

- Có môi trường học tập với công nghệ cao

Đại học RSU cấp nhiều loại bằng cử nhân và cử nhân liên kết để giúp đỡ sinh viên hoàn thành mục tiêu học vấn của mình. Đời sống học tập sôi động và với các tổ chức sinh viên cùng nuôi dưỡng sự phát triển ở trong và ngoài lớp học.

Đại học vận hành 3 khuôn viên với đầy đủ dịch vụ ở thành phố Claremore, Bartlesville, và Pryor. Ngoài ra, trường còn cung cấp các lựa chọn học tập từ xa đầy sáng tạo cho sinh viên qua các phương tiện RSU trực tuyến, truyền hình RSU, và các phương tiện khác.

 

ỨNG TUYỂN

Xin hãy để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi có bất cứ vị trí nào phù hợp với hồ sơ ứng tuyển của bạn.

Trình độ tiếng Anh Bạn có từng vướng phải vấn đề nhập cư Mỹ trong quá khứ không? *
Không

Hãy cho chúng tôi biết lí do vì sao bạn lại muốn đến Mỹ định cư?* Gửi
X
Gửi tin nhắn